prdmsc@dmsc.mail.go.th  0-2589-9850 

กระดานถาม-ตอบ 

ID หัวข้อ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย
3 สมัครสมาชิก 10/06/2024 14:19:28 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
2 สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่เข้าดูสถานะของเขต12 ยังไม่มีรายชื่อของรพ.คะ 18/05/2024 17:24:10 โรงพยาบาลรัตภูมิ
1 เราควรเริ่มต้นการทำ RLU จากส่วนใหนก่อนดีครับ 11/07/2023 10:49:24