prdmsc@dmsc.mail.go.th  0-2589-9850 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการสมเหตุสมผล

ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยเป็นทีม สหวิชาชีพ (PCT) อยู่เดิม และได้แจ้งให้ทราบแล้วผ่านทาง Line PCT

-


อัพโหลดโดย ครบุรี วันที่อัพโหลด 09/02/2024 16:31:20